"הראל" תפצה אלמנה כי שינתה את הפוליסה בלי לעדכן

אישה קיבלה רק חצי מהתגמולים שהגיעו לה לפי ביטוח החיים הקבוצתי של בעלה. ביהמ"ש דחה את טענת הראל שלפיה בזמן מותו חלה פוליסה חדשה

עו"ד אילן קלמנוביץ | פורסם 07:30, 13/12/2018

בית משפט השלום בנצרת קיבל לאחרונה תביעה נגד חברת "הראל" וחייב אותה לשלם לאלמנת מבוטח את מלוא התגמולים המגיעים לה על פי פוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של בעלה. השופטת רבקה איזנברג דחתה את עמדת הביטוח שלפיה במועד המוות הפוליסה השתנתה והופחתה בחצי. בסך הכול חויבה "הראל" בהשלמה של 50 אלף שקל בתוספת הפרשי ריבית והצמדה והוצאות משפט.

 

המבוטח הלך לעולמו בינואר 2017. לפי ביטוח החיים הקבוצתי לחברי קרנות השוטרים של "הראל", שאליו הצטרף ב-2012, הייתה אלמנתו אמרה לקבל 100 אלף שקל. אלא שבפועל שולמו לה 50 אלף שקל בלבד בטענה שלפני מותו נכנסה לתוקף פוליסה חדשה, שהפחיתה את התגמולים בחצי. בתביעה שהגישה דרשה האלמנה את ההפרש בתוספת ריבית מיוחדת וכן פיצויים של 20 אלף שקל על הפרת חוזה.

 

מנגד טענה הראל שהפוליסה הישנה של המנוח הסתיימה באוגוסט 2016 והוא קיבל לידיו דף עדכון מוטבים לפוליסה החדשה.

 

אבל השופטת איזנברג קיבלה את התביעה ברובה וקבעה כי משלוח דף העדכון לא מעיד על כך שהפוליסה החדשה הייתה בתוקף טרם המוות. היא הפנתה לכך שהפוליסה הישנה קובעת שהביטוח יסתיים בתנאי שהחברה לא המשיכה לקבל עבורו פרמיה. אלא שחברת הביטוח המשיכה לגבות את הפרמיה של הפוליסה הישנה גם אחרי אוגוסט 2016.

 

בנוסף, נקבע, הפוליסה החדשה נכרתה בפועל רק בינואר 2017, יומיים אחרי מות הבעל, ולא הוכח שהרגולטור אישר להחיל אותה רטרואקטיבית מספטמבר 2016. כמו כן צוין בפסק הדין שגם בהנחה שהפוליסה החלה בספטמבר 2016, הרי שלפי החוק החברה הייתה מחויבת לשלוח למבוטח בסמוך את תנאיה, כולל פירוט והדגשה על אודות הפחתת התגמולים הקיצונית – וזאת היא לא עשתה (שהרי הפוליסה נכנסה לתוקף רק מאוחר יותר).

 

לפיכך קבעה השופטת אייזנברג ש"הראל" הפרה את חובותיה על פי חוק חוזה ביטוח, לרבות חובת תום הלב במשא ומתן לכריתת חוזה, ועל כן היא לא יכולה להסתמך על הפוליסה החדשה.

 

"עצם קביעת תחולה רטרואקטיבית לפוליסה קיבוצית, בה המבוטח כלל אינו שותף למו"מ, הינה לדעתי התנהלות בחוסר תום לב הכופה על המבוטח שינוי לרעתו באופן רטרואקטיבי", כתבה. "במצב בו אף לא הודע למבוטח על שינוי זה באופן מפורש, בוודאי שאל לו לביהמ"ש ליתן יד להתנהלות כוחנית זו של המבטחת, גם אם זו הוסכמה ע"י בעלת הפוליסה-קרנות השוטרים".

 

עם זאת נקבע כי במקרה הנוכחי – שבו החברה כן שילמה לתובעת חצי מהתגמולים במהרה – אין הצדקה לחיוב בריבית מיוחדת, שהיא סנקציה עונשית שנועדה למקרים חריגים שבהם חברת הביטוח לא משלמת דבר ומתישה את המבוטח. כמו כן נדחתה דרישת האלמנה לפיצוי על הפרת חוזה שלא נתמכה בביסוס עובדתי ומשפטי.

 

לפיכך חויבה "הראל" לשלם לתובעת 50 אלף שקל נוספים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההכרה בתביעת הביטוח (מרס 2017), בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד של 7,500 שקל.

 

 

הצטרפו וקבלו עדכונים שוטפים גם בטוויטר